Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony blendtecpolska.com

1. Dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Piotr Nowakowski, prowadzący działalność gospodarczą: Vimedlux Piotr Nowakowski , ul. Heroldów 10/29, 01-991 Warszawa, NIP: 879-101-05-58. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@blendtecpolska.com lub numerem tel. ‭501 508 352‬.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Dane osobowe gromadzone przez nas są przekazywane bezpośrednio przez wypełnienie formularza dostępnego online a także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by złożyć zamówienie lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

Zamówienia.
Składając zamówienie, muszą Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.
W przypadku złożenia reklamacji bądź odstąpienia od zawartej umowy przekazują nam Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Konto.
Za pośrednictwem strony mogą Państwo założyć w naszym serwisie konto użytkownika. Konto ma na celu ułatwienie Państwu dokonywania zamówień w naszym sklepie internetowym. W celu rejestracji konta konieczne podanie takich samych danych, jak podczas składania zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Podanie wyżej wymienionych danych podczas rejestracji konta skutkuje tym, że nie będziecie Państwo musieli ich podawać każdorazowo podczas składania kolejnych zamówień. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku konta jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa przy zapisywaniu się do konta. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, co równoznaczne jest z usunięciem konta. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania naszego serwisu, chyba że zrezygnują Państwo z posiadania konta w naszym serwisie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój numer adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Udostępnianie danych osobowych.
W związku z realizacją Państwa zamówień dane osobowe będą udostępniane firmie kurierskiej (przy wyborze w zamówieniu dostawy przez firmę kurierską) oraz podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności (w związku z obsługą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą).

2. Pliki cookies

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies własne i podmiotów trzecich.
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.
Wykorzystujemy również pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z m.in. z narzędzi Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Google Analytics.
Korzystamy z Google Analytics, usług analityki internetowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tak zwane pliki cookie. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Generują one informacje dotyczące korzystania z naszej witryny. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Informacje te są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na witrynie aktywna jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google wykorzystuje wygenerowane informacje do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na witrynie internetowej Festool GmbH oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu na rzecz Festool GmbH. Chodzi tu w szczególności o funkcje związane z wyświetlaniem reklam, takie jak raporty Google Analitics, oparte na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań używa się danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę, pozyskanych od innych podmiotów (np. wiek, płeć, zainteresowania). Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim w ramach obowiązującego prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google.

Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można uniemożliwić używanie i zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiedniego ustawienia przeglądarki. Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe.
Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics
W przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych lub alternatywnie dla dodatku do przeglądarki, należy kliknąć na link, aby w przyszłości uniknąć pobierania danych przez Google Analytics na tej witrynie. W tym celu na urządzeniu zostaje zapisany plik cookie typu „opt-out”. W przypadku usunięcia pliku cookie należy ponownie kliknąć ten link. Dalsze wskazówki dotyczące postanowień Google są dostępne pod adresem www.google.com/policies/privacy/

3. Remarketing

Google Tag Manager.
Nasza strona korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Google AdWords Remarketing.
Korzystamy z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia nam zwracanie się do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę internetową i zainteresowali się naszą ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin naszej witryny tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.
Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out”. Można również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe. Więcej informacji na temat postanowień Google jest dostępnych na stronie www.google.com/policies/privacy/.

Facebook Remarketing / Retargeting.
Nasza stronawykorzystuje tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pośrednictwem tagów podczas odwiedzin naszej witryny tworzone jest bezpośrednie połączenie między serwerem Facebook a przeglądarką użytkownika. W ten sposób serwer Facebook otrzymuje informacje na temat tego, którą stronę naszej witryny odwiedził użytkownik z danym adresem IP. Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebook. Korzystamy z tych informacji w celu wyświetlania reklam Facebook Ads. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że jako właściciele witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przypisywał zgromadzone informacje bezpośrednio do jego konta na portalu Facebook może tutaj dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences”. W tym celu należy zalogować się na portalu Facebook. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Funkcje społecznościowe.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Shopping Cart
Scroll to Top